BANSKÁ BYSTRICA JE MESTO V STREDE SLOVENSKA,S KRÁĽOVSKOU HISTÓRIOU,S KRÁSNOU PRÍRODOU

Metropola stredného Slovenska je tým pravým miestom pre vaše podnikanie

Infraštruktúra

Mesto Banská Bystrica je výnimočné nielen svojou centrálnou polohou, ale aj tým, že sa v jeho blízkosti stretávajú hlavné uzly železničnej a autobusovej dopravy. Po diaľnici sa rýchlo a jednoducho dopravíte na západné Slovensko. Len niekoľko kilometrov od mesta sa nachádza letisko Sliač. Mesto a jeho okolie priam ponúka investičné príležitosti.

Priemysel

Banská Bystrica bola už v minulosti predurčená na podnikanie a priemysel. Historické pramene ju opisujú ako slávne kráľovské mesto s bohatou baníckou tradíciou. V súčasnosti je v jej okolí rozvinutý strojársky, drevospracujúci, chemický a farmaceutický priemysel. V meste sú sústredené aj bankové a poštové služby, informačné technológie a strediská telekomunikačných operátorov.

Cestovný ruch

Banská Bystrica patrí medzi progresívne mestá v oblasti cestovného ruchu. Turisti a návštevníci sa k nám radi vracajú práve pre typickú slovenskú pohostinnosť a kvalitu služieb. Prírodné danosti a mnohotvárnosť Banskobystrického kraja umožňujú predovšetkým rozvoj horského turizmu, objavovanie prírodných úkazov a historických pamiatok.

IMG_2653

PREČO PRÁVE BANSKÁ BYSTRICA?

  • Centrálna poloha
  • Atraktívne daňové prostredie
  • Kvalifikovaná pracovná sila
  • Strategická dopravná a technická infraštruktúra
  • Podpora podnikateľov vo všetkých oblastiach
  • Významné prírodné a kultúrne bohatstvo

KRÁSY BANSKEJ BYSTRICE